Naboene protesterte da kommunen anla parkeringsplass i villahage. Det nyttet: – Vi er privilegerte som får bo her, men det gir oss også et ansvar

Da Psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune flyttet inn i Adlers gate 33, omgjorde kommunen hagen til en gruslagt ansattparkering. Det hadde de ikke tillatelse til.