(Tønsbergs Blad)

Denne uken fortalte elevrådet på Vear ungdomsskole til Tønsbergs Blad, om det de opplever som stort leksepress.

– Vi må ta signalene på alvor, det så vi allerede da vi fikk Ungdata-tallene i mai. Under elevkonferansen denne uka, fikk vi bare enda mer bekreftelse på at det er viktig å se på hvor mye tid elevene bruker på lekser, sier Mette Vikan Andersen.

Hun er kommunaldirektør for oppvekst, kultur og folkehelse i Tønsberg kommune.

LES OGSÅ: Rektor: – En time lekser er nok

Prøve å sette leksestandard

På det månedlige rektormøtet i januar, skal Tønsberg-rektorene, tillitsvalgte og administrasjonen i Tønsberg kommune møtes for å snakke om lekser og arbeidsmiljøloven for barn.

– Vi bør prøve å sette en standard, i hvert fall for hvor lang tid hver elev skal behøve å bruke å lekser – og prøve å få til en bedre kabal for lekser og prøver. Vi har sett på det før, men nå er det modent for ny diskusjon, sier Vikan Andersen.

MENING: Pensjonert lektor: – Sett opp et seriøst regnskap for den tid du bruker på forskjellige aktiviteter gjennom en uke. Kanskje vil du se skolen med nye øyne.

I Ungdata-undersøkelsen svarte 40 prosent av jentene i 10. trinn på Vear ungdomsskole at de bruker to timer, eller mer på lekser og annet skolearbeid, utenom skoletid, hver dag.

17 prosent av jentene og guttene for hele ungdomsskoletrinnet i Vestfold har svart det samme.

LES OGSÅ: Frykter at barna blir utbrent av lekser

Dette sier Barneombudet om lekser

Hvis du har for mye lekser, og det går utover læring og trivsel, bør du ta det opp med kontaktlæreren din.

Kontaktlæreren skal da ta det opp med de andre lærerne dine, slik at dere sammen kan finne løsningen som er best for deg.

Skolen skal:

■ ikke gi for mye lekser, eller for vanskelige lekser.

■ ta hensyn til hvordan den enkelte eleven lærer best. Enkelte lærer godt av lekser, mens andre elever ikke bør ha lekser.

■ ta hensyn til at noen barn har foreldre som ikke kan hjelpe dem med leksene. Da må skolen se om eleven trenger annen hjelp.

■ passe på at alle elever får samme mulighet til å vise fram sitt beste, og at alle elever får like god opplæring. 

■ passe på at lærerne samarbeider slik at de ikke gir for mye lekser til sammen.

■ Kilde: Barneombudet

Effekten av lekser

Læringseffekten:
■ øker klart med elevenes alder.
■ er størst for «skoleflinke elever»
■ er lav når elevene må sette seg inn i nytt eller krevende fagstoff hjemme.
■ er langt større når elevene bruker tid hjemme på å øve på det de har fått forklart godt og når hjemmeoppgaven er enkel.
■ Avgrenset og hyppig hjemmearbeid har større effekt enn hjemmearbeid med lang frist.
■ Lekser som læreren sjekker har større læringseffekt enn det som ikke blir sjekket.
■ Elever som får lekser de ikke mestrer eller kan få hjelp til, blir demotiverte og får økt nederlagsfølelse.
Kilde: Rektor Hans Kristian Vojes sammendrag fra «Visible Learning»