Gamle og nye penger på Tønsberg-toppen

Arvinger og gründere følger om hverandre på formuestoppen i Tønsberg. Aller øverst ligger rederarvingen Hannah Eshete Wilhelmsen.