Vil flytte fylkesvei 303 og legge Bekkeveien i miljøtunnel

Artikkelen er over 1 år gammel

Flytt fylkesvei 303 og legg Bekkeveien i miljøtunnel er vearfolkets klare råd til veivesenet om man velger bru mellom Ramberg og Smørberg som ny fastlandsforbindelse. Mye tyder i imidlertid på at de fleste innbyggerne på Vear vil ha vei i senketunnel mellom Kaldnes og Korten.