Gå til sidens hovedinnhold

Her skal det brukes én million på gående og syklende

Artikkelen er over 3 år gammel

Halfdan Wilhelmsens allé skal ikke bare bli hovedtrasé for buss østover i byen, men og få oppgradert gang- og sykkelanlegg. Fylkeskommunen har fått statlig tilskudd på over en millioner kroner til et slikt tiltak.

(Tønsbergs Blad)

TØNSBERG: I Bypakke Tønsberg-regionen skal Halfdan Wilhelmsens allé stenges for gjennomgangstrafikk for annet enn buss. Etter planen skal busstraseen flyttes fra Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens allé som allerede i dag har fått satt av et felt mellom krysset med Stenmalveien og Jernbanegaten til kollektivtransport.

Det skal også anlegges tosidige busstopp ved hovedinngangen på sykehuset i forbindelse med omlegging av ny busstrasé østover fra Tønsberg sentrum. Med få unntak skal all busstrafikk i Tønsberg gå gjennom Halfdan Wilhelmsens allé forbi sykehuset.

LES OGSÅ: Vearfolket rører på seg: Bruløsning kan bli en svært stor belastning

Nå er Vestfold fylkeskommune tildelt drøye 1,1 million kroner i tilskudd til opparbeidelse av gang- og sykkelanlegg i Halfdan Wilhelmsens allé. Den strekker seg fra Hvalenkrysset til Kilen.

LES OGSÅ: Viktig rapport i veisaken blir ikke lagt fram før i siste liten: – Dette er en svakhet og betenkelig

Det er en forutsetning for tildelingen at tiltaket gjennomføres i løpet 2018. Det er for budsjettåret 2018 bevilget i alt 76,4 millioner kroner i tilskudd til gang- og sykkelveier i kommuner og fylkeskommuner.

Betingelsene for å få slike tilskudd er at kommunene og fylkeskommunene har forpliktende avtaler med Statens vegvesen om økt sykkelsatsing og at kommunene skal ha vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk.

Kommentarer til denne saken