Her skal det brukes én million på gående og syklende

TILSKUDD: Vestfold fylkeskommune har fått over en million kroner i tilskudd til gang- og sykkelanlegg i Halfdan Wilhelmsens allé forbi sykehuset.

TILSKUDD: Vestfold fylkeskommune har fått over en million kroner i tilskudd til gang- og sykkelanlegg i Halfdan Wilhelmsens allé forbi sykehuset. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Halfdan Wilhelmsens allé skal ikke bare bli hovedtrasé for buss østover i byen, men og få oppgradert gang- og sykkelanlegg. Fylkeskommunen har fått statlig tilskudd på over en millioner kroner til et slikt tiltak.

DEL

(Tønsbergs Blad) TØNSBERG: I Bypakke Tønsberg-regionen skal Halfdan Wilhelmsens allé stenges for gjennomgangstrafikk for annet enn buss. Etter planen skal busstraseen flyttes fra Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens allé som allerede i dag har fått satt av et felt mellom krysset med Stenmalveien og Jernbanegaten til kollektivtransport.

Det skal også anlegges tosidige busstopp ved hovedinngangen på sykehuset i forbindelse med omlegging av ny busstrasé østover fra Tønsberg sentrum. Med få unntak skal all busstrafikk i Tønsberg gå gjennom Halfdan Wilhelmsens allé forbi sykehuset.

LES OGSÅ: Vearfolket rører på seg: Bruløsning kan bli en svært stor belastning

Nå er Vestfold fylkeskommune tildelt drøye 1,1 million kroner i tilskudd til opparbeidelse av gang- og sykkelanlegg i Halfdan Wilhelmsens allé. Den strekker seg fra Hvalenkrysset til Kilen.

LES OGSÅ: Viktig rapport i veisaken blir ikke lagt fram før i siste liten: – Dette er en svakhet og betenkelig

Det er en forutsetning for tildelingen at tiltaket gjennomføres i løpet 2018. Det er for budsjettåret 2018 bevilget i alt 76,4 millioner kroner i tilskudd til gang- og sykkelveier i kommuner og fylkeskommuner.

Betingelsene for å få slike tilskudd er at kommunene og fylkeskommunene har forpliktende avtaler med Statens vegvesen om økt sykkelsatsing og at kommunene skal ha vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk.

Artikkeltags