Fiskeridirektoratet er bekymret for senketunnel i Byfjorden: – Medfører store inngrep

Artikkelen er over 2 år gammel

For å få plassert en senketunnel i Byfjorden, må det graves en grøft i havbunnen på nærmere 200 meters bredde. Dette bekymrer Fiskeridirektoratet. En tunnel vil kunne få varige negative konsekvenser for ålegress og bløtbunnområder.