(Tønsbergs Blad)

– Dette er enn pris som virkelig varmer, fordi den kommer fra barn rundt omkring i Norge.

Det sier en tydelig rørt Mary-Ann Oshaug i en kommentar til Tønsbergs Blad.

– En stor anerkjennelse. Dette handler om mitt livsprosjekt. Helt fra 1988 har jeg hatt dette barnefokuset. Drivkraften min har vært en 8-9 år gammel gutt som var hos meg da jeg drev støttetelefonen. På den tiden fikk vi ikke midler til å åpne senteret. Jeg husker den lille gutten spurte meg hvorfor jeg orket å jobbe så hardt for å sikre senteret penger.

– For de vet jo hva vi har gjort, sa han. Skyldfølelsen og skammen hans kom så tydelig fram. På den tiden trodde jo barna at det var deres skyld at overgrepene skjedde. Kunnskapene rundt incest var svært mangelfull.

Ord som traff

Mary-Ann forteller at guttens ord traff henne hardt. Der og da bestemt hun seg for å vise omverdenen at hun aktet å få realisert et eget incestsenter i Vestfold.

– Det har vært en lang kamp hele veien, både for å skaffe til veie midler, og få tilrettelagt senteret etter brukernes behov. Selv den dag i dag tar ikke politikerne på riksnivå incestproblematikken på alvor. De burde ha bevilget flere midler, ikke minst til forebyggende tiltak, slik at vi hadde fått til en holdningsendring i hele Norge. Ikke bare her i Vestfold. Da kunne vi ha spart utrolige mange tusen menneskeskjebner. For ikke å snakke om den samfunnsmessige gevinsten vi hadde fått.

Redd Barnas rettighetspris er en pris som skal gå til noen som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge.

Prisen deles i år ut for åttende gang. Tidligere vinnerne er blant andre Hans Majestet Kong Harald, NRKs Supernytt og barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith.

Onsdag 31. august skal årets rettighetspris deles ut, og den går til Mary-Ann Oshaug for innsatsen hun har lagt ned for å hjelpe dem som blir utsatt for seksuelle overgrep.

Barnas favoritt

Barn og unge har vært involvert i arbeidet med å finne årets prisvinner. Redd Barna har hatt workshops med 7.-klassinger ved Tiurleiken skole i Oslo, og med barn mellom 14 og 18 år i Trondheim.

– Barna og ungdommene har vurdert ulike kandidater, og Oshaug sto raskt fram som barnas favoritt blant mange gode kandidater, forteller medierådgiver Kristin Sommerseth i Redd Barna.

«Mary-Ann burde vinne fordi hun har følt overgrep og det er skikkelig fælt. Og hun vil ikke at noen skal gjøre overgrep på andre personer. Hun lærer barn og unge om hva som er dårlig og hva som er bra, så hun er et skikkelig godt forbilde», heter det blant annet i begrunnelsene fra ungdommene som har deltatt i utvelgelsen.

Landskjent

I 1987 ga Oshaug ut sin landskjente bok, hvor hun fortalte om hva hun selv hadde vært utsatt for av overgrep.

Året etter startet hun på eget initiativ opp en støttetelefon for ofre for seksuelle overgrep, som de første tre årene ble drevet fra Oshaugs private hjem. Incestsenteret i Vestfold ble offisielt åpnet 6. mai 1991.

Hun har hele tiden arbeidet med å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep, og hun har gått i front for forebyggingsarbeidet.

Fra begrunnelsen for å tildele Mary-Ann Oshaug hedersprisen.

 

I dag er senteret et døgnåpent tilbud til incestutsatte og seksuelt misbrukte gutter og jenter, kvinner og menn, pårørende og overgripere.

Fortsatt drives den nasjonale støttetelefonen fra Vestfold. Pågangen har vært stor, og de har mottatt 375.757 telefoner siden starten og fram til og med 2015.

Hardt arbeid

I dag har Incestsenteret i Vestfold tilbud til incestutsatte og seksuelt misbrukte gutter og jenter, kvinner og menn, pårørende og overgripere. De jobber også med forebyggende arbeid, og reiser rundt til barnehager og skoler.

I 2015 fikk Oshaug Rachel Grepp-prisen for sitt arbeid for utsatte grupper. Nå får hun altså hedersprisen Redd Barnas rettighetspris for det lange og harde arbeidet for å sikre sikkerheten til sårbare barn.

Tematikken som hun arbeider med sammenfaller også med Redd Barnas nasjonale kampanje om å forebygge seksuelle overgrep mot barn, «Jeg er her».

I Redd Barnas begrunnelse for tildelingen, heter det blant annet: «Hun har hele tiden arbeidet med å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep, og hun har gått i front for forebyggingsarbeidet. Vestfold er det eneste fylket i Norge der alle barna får undervisning om seksuelle overgrep i regi av Incestsenteret. Dette er takket være Mary-Ann. Slike skulle det vært i alle fylker»..