Nå får du snart vite hvor bommene skal stå og hva du skal betale

Artikkelen er over 1 år gammel

Vestfold fylkesting sier ja til at ny fastlandsforbindelse for øyene fastsettes i en regional plan dersom fylkeskommunen og Færder og Tønsberg ikke blir enige. Planen skal inneholde forslag til plassering av bomstasjoner for de ulike alternativene, og kostnader for passering.