Her har mange fått bot. Filip er en av dem: – Dette er useriøs opptreden

Ser du oppmerkingen i asfalten? Det er det mange som ikke gjør. Og det får de svi for.