Gå til sidens hovedinnhold

Fisker du hummer? Nå vil myndighetene vite hvem du er

Artikkelen er over 4 år gammel

Nå må du registrere deg for å kunne fiske hummer. Hummerteiner skal ha biologisk nedbrytbar tråd. Fra 2018 får du i juni og juli ikke sette garn grunnere enn 25 meter i Skagerrak. Dette er noen av punktene i Fiskeridirektoratets forslag til endring av regler for hummerfiske.

(Tønsbergs Blad)

Fiskeridirektoratet ønsker å innføre en obligatorisk påmeldingsordning for alle som skal fiske etter hummer. Vaket skal ha deltakernummer og du skal melde fra om fangsten. Fiskeridirektoratet ønsker å iverksette en slik ordning fra og med hummersesongen 2017.

Garnregler

Direktoratet ønsker også innføre krav om at hummertegnene etterses minst én gang ukentlig. Dette er et krav man ønsker å iverksette fra sesongen 2017.

Dette er en av flere endringer fiskeridirektoratet foreslår som endringer av reguleringer av fisket etter hummer. Endringsforslagene sendes nå ut på høring med svarfrist 7. juli. De som skal høres er blant andre Norges Jeger- og småfiskforbund der Tom Sollie fra Tolvsrød er leder.

Nedbrytbar tråd

Det er registrert at gjenglemte hummerteiner og garn fisker så lenge de ligger i vannet. Dette er et omfattende problem Fiskeridirektoratet mener man kan løse med å sette krav om at hummerteinene skal ha biologisk nedbrytbar trår for å unngå såkalt spøkelsesfiske. Dette kravet ønsker direktoratet å iverksette så raskt som mulig.

Blant de mange endringsforslagene er også et forbud mot å sette garn på grunnere vann enn 25 meter i juni og juli i Skagerrak.  Denne endringen skal ha virkning fra 2108. Bakgrunnen for endringsforslaget er at mange hummer går i garn som settes grunnere i denne perioden. Dette er også et tiltak for å verne den utsatte kysttorsken i Ytre Oslofjord.

Aktuelle tiltak

Man ber i høringen også innspill på spørsmål om forvaltningsmålet for hummer bør endres og om hva som kan være aktuelle fremtidige tiltak for å styrke hummervernet, blant annet kvotebegrensning, strengere teinebegrensning og kortere fisketid.

Reguleringen av hummerfangst ble endret på en rekke punkter i 2008/2009 med blant annet utvidet fredningstid og totalfredning av hummer med utrogn. Det ble også fastsatt felles minstemål langs hele kysten samme med begrensing i antall teiner man får legge ut.

Tiltakene ble evaluert for to år siden, og i en rapport fra Havforskningen er det registrert en betydelig økning i fisketrykket fra 2008 til 2013. Dette kan ha motvirket de positive effektene av reguleringstiltakene fra 2008.

Kommentarer til denne saken