Sundet holder på å gro igjen. Nå punger Havnekassa ut for å redde det

GROR IGJEN: En gang i tiden var det mulig å komme gjennom Myrasundet med småbåter. Det er umulig i dag. Nå foreslår rådmannen i Tønsberg at det tas penger av havnekassa til undersøkelser av vanngjennomstrømmingen i sundet med tanke på senere mudring.

GROR IGJEN: En gang i tiden var det mulig å komme gjennom Myrasundet med småbåter. Det er umulig i dag. Nå foreslår rådmannen i Tønsberg at det tas penger av havnekassa til undersøkelser av vanngjennomstrømmingen i sundet med tanke på senere mudring. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Myrasundet mellom Husøy og Foynland har opp gjennom årene grodd mer og mer igjen. Det er fremmet krav fra flere hold om å få bedret vanngjennomstrømmingen i sundet. Nå skal det settes av penger til undersøkelser.

DEL

(Tønsbergs Blad) TØNSBERG: Det blir hevdet at man en gang i tiden kunne kjøre med snekke gjennom Myrasundet mellom Husøy og Foynland. Det er en umulighet i dag. På dager med lavvann er det svært vanskelig å komme gjennom selv med kajakk.

Undersøkelser

Velforeningene på Husøy og Foynland har lenge krevd at det blir mudret slik at dybden øker og vanngjennomstrømmingen blir bedre. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av velforeningene på begge siden av sundet, veivesenet og representanter fra Færder og Tønsberg.

LES OGSÅ: Sven Ove risikerte enorme utgifter – nå puster han lettet ut

Arbeidsgruppen har hatt som mandat å vurdere tiltak for å bedre vanngjennomstrømmingen i sundet og anbefaler at gjennomstrømmingen undersøkes. Undersøkelsene vil koste mellom 130.000 og 150.000 kroner.

GROR IGJEN: Statens vegvesen mener at det ikke bare er veibrua som fører til at Myrasundet gror igjen. I et brev til  Tønsberg kommune, viser veivesenet til at gjengroingen også skyldes store utfyllinger på begge sider av sundet. Veivesenet mener gamle flyfotografier dokumenterer dette.

GROR IGJEN: Statens vegvesen mener at det ikke bare er veibrua som fører til at Myrasundet gror igjen. I et brev til Tønsberg kommune, viser veivesenet til at gjengroingen også skyldes store utfyllinger på begge sider av sundet. Veivesenet mener gamle flyfotografier dokumenterer dette. Foto:

Rådmannen i Tønsberg anbefaler at kommunen bevilger 75.000 kroner av havnekassen til en undersøkelse av vanngjennomstrømmingen. Forslaget skal behandles i Tønsberg havnestyre 5. mars. Det forutsettes i forslag til vedtak at Færder kommune bevilger et tilsvarende beløp.

Mudrer under brua

Bruseksjonen i Statens vegvesen har besluttet å fjerne masser som har bygd seg opp i sundet siden forrige gang det ble mudret under veibrua og gang- og sykkelbrua. Det er et mål å få gjennomført denne mudringen innen  mai i år.

LES OGSÅ: Myrasundet gror igjen, men nå skal det kanskje mudres

Det er begrensede muligheter for utdyping under bilbrua på grunn av fundamenteringen. Hensikten med mudring er å gjøre sundet farbart for småbåter.

– Dersom det viser seg at ytterligere mudring vil ha positiv effekt på vanngjennomstrømmingen, kan det være aktuelt for begge kommunene å vurdere prioritering av penger til dette i 2019, skriver rådmannen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.