Høyre har bestemt seg, Arbeiderpartiet sitter fortsatt på gjerdet i veisaken

Arbeiderpartiets grupper i Tønsberg bystyre og i Færder kommunestyre holder kortene tett til brystet. De vil ikke ta stilling til alternativ for ny fastlandsforbindelse før veivesenet har presentert sin anbefaling 22. mars, men de må bestemme seg før 10. april