Kjell vil gi deg som sykler i byen bedre vilkår

EKSPRESSYKKELGATE: Kjell Anders Lier i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at man så fort som mulig bør gjøre om Prestegata mellom Nedre Langgate og Storgaten til sykkelekspressvei. Strekningen har status som sykkelvei i gatebruksplanen for Tønsberg sentrum.

EKSPRESSYKKELGATE: Kjell Anders Lier i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at man så fort som mulig bør gjøre om Prestegata mellom Nedre Langgate og Storgaten til sykkelekspressvei. Strekningen har status som sykkelvei i gatebruksplanen for Tønsberg sentrum. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Prestegata mellom Nedre Langgate og Storgaten innbyr ikke til sykling. Gaten er enveiskjørt og preget av parkerte biler i hele kvartalet. Nå vil Kjell Anders Lier i miljøpartiet at du som sykler skal få mesteparten av gaten for deg selv.

DEL

(Tønsbergs Blad) TØNSBERG: Bypakke Tønsberg-regionen har bedre framkommelighet for syklende som ett av flere satsingsområder. Bypakka inneholder blant annet gatebruksplan for Tønsberg sentrum og kollektivpakke med satsing også på gange og sykkel.

LES OGSÅ: Den omstridte veitunnelen: Risikerer å måtte svi av 400 millioner bare til arkeologiske utgravinger

Sykkelekspressvei

Gruppeleder Kjell Anders Lier i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at det ikke er noen grunn til å vente med enkelte av tiltakene for å bedre framkommeligheten for dem som sykler i Tønsberg sentrum.

SYKKELEKSPRESSVEI: Kjell Anders Lier i miljøpartiet vil fremme en sak i Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling i neste uke der han ber om at man utreder muligheten for å omgjøre Prestegata mellom Nedre Langgate og Storgaten til sykkelekspressvei.

SYKKELEKSPRESSVEI: Kjell Anders Lier i miljøpartiet vil fremme en sak i Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling i neste uke der han ber om at man utreder muligheten for å omgjøre Prestegata mellom Nedre Langgate og Storgaten til sykkelekspressvei. Foto:

– Jeg vil be om å få en sak opp i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling om å gjøre tiltak i Prestegata mellom Nedre Langgate og Storgaten, sier han. Lier ønsker at strekningen skal omgjøres til sykkelekspressvei og viser til gatebruksplanen for Tønsberg sentrum.

LES OGSÅ: Nå går startskuddet for den lange politiske behandlingen – først ut er byggesakspolitikerne

Hovedakse

– I gatebruksplanen for Tønsberg sentrum ligger denne delen av Prestegata som sykkelvei, sier Lier som viser til at Prestegaten er en naturlig hovedakse fra gangbrua opp til Storgaten for dem som bruker sykkel til og fra sentrum.

– Det som trengs er å flytte parkeringen over på andre siden av gaten og markere sykkelfeltene med maling, sier Lier. Prestegata er enveiskjørt på strekningen. Oppmerkingen og tilretteleggingen må til for at syklistene trygt skal kunne sykle mot kjøreretningen.

Lier mener at syklende ikke har optimale forhold i Tønsberg og viser til andre byer der det er anlagt sykkelveier i gatene slik at bil og sykkel deler veibanen med atskilte felt.

– Det var en glipp da vi i her i Norge sendte sykkelen opp på fortauet. Sykkelen hører hjemme i veien, sier Lier og viser til flere byer i Europa der sykkel og biltrafikk deler veibanen.

Artikkeltags