Her ligger de tomme butikklokalene på rekke og rad, men snart kan det bli nytt liv i «spøkelseskvartalet»

– Tror dette området vil komme til å blomstre.