Anniken og foreldregruppa på Tjøme reagerer på kommunens kuttforslag: – Prosessen virker forhastet

Foreldrene på Tjøme vant i høst fram da det ble bestemt at Tjøme ungdomsskole skulle bli liggende på Haug. Nå ser kommunen på kostnadsbesparende grep for rehabiliteringen. Disse grepene er ikke FAU overbegeistret for.