Se Tjøme-barna danse på Lindhøy

Av

BlimE kampanjen er NRK Supers vennskapskampanje der målet er at elevene skal fremme vennskap og omsorg for hverandre. Her kan du se Lindhøy skoles bidrag.