Vil rive hytta på Tjøme og sette opp to nye

Hytteeieren ber om en forhåndskonferanse med kommunen i forkant av hytteprosjektet på Tjøme.