Campinggjest på Mostranda: - Jeg synes det blir lagt for mye skyld på eierne av campingen

- Kommunens prosess på Mostranda camping er vanskelig å sette seg inn i, men slik jeg oppfatter den, er den overdrevent hysterisk.