Eierne av Tjøme-eiendommen politikerne strides om: – Dette har blitt et mareritt for oss

Etter en telefonsamtale og en redegjørelse for bruken, fikk eierne av Bustangen 24 beskjed om at eiendommen hadde blitt endret til fritidseiendom i matrikkelen. Nå stiller posisjonen i teknisk hovedutvalg spørsmål ved saksbehandlingen.