Her bommet boligutviklerne – måtte sette ned prisene med flere millioner

Hageby-prosjektet «Skoleveien 12» har fått enorm oppmerksomhet, men nå ser utviklerne seg nødt til å sette ned prisen på noen av boligene.