Svak reduksjon i ledigheten

Artikkelen er over 5 år gammel

Ved utgangen av juli var det registrert 3 900 helt ledige i Vestfold.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det er 3 prosent færre enn for ett år siden. 3,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket er nå registrert arbeidsledige, mot 2,7 % på landsbasis, ifølge en pressemelding fra Nav.

Ledigheten går ned i de samme yrkesområdene som foregående måned, innen bygg- og anlegg, blant ingeniører og blant meglere og konsulenter. Det er registrert størst økning i ledigheten innen barne- og ungdomsarbeid, og innen reiseliv og transport. Fortsatt har flest ledige yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid med14 prosent og fra industriarbeid med 11 prosent.

Høyere ledighet blant kvinner enn menn
Mens arbeidsledigheten blant menn har falt hver måned siden desember 2010, har kvinnenes ledighet økt i perioden. Nedgangen blant menn var 9 prosent i juli. For kvinner viser tallene en økning på 4 prosent. 3,4 prosent av kvinnene i fylket er nå registrert helt ledige, mens tilsvarende andel menn er 3,1 prosent. For første gang siden august 2008 er ledigheten høyest blant kvinner.

Færre langtidsledige
876 personer har gått helt ledig over 26 uker ved utgangen av juli, det er 12 prosent færre enn i samme periode i fjor. For fjortende måned på rad reduseres den registrerte langtidsledigheten. Reduksjonen er størst blant de som har gått aller lengst ledig. 294 personer i fylket har nå vært ledige i over 12 måneder, 69 færre enn for et år siden.

Flertallet av de registrerte arbeidsledige er raskt tilbake i arbeid, og en av tre har vært registrert helt ledig i under 4 uker.

Flere stillinger
I løpet av juli ble det registrert 643 ledige stillinger, en økning på 48 prosent fra i fjor. For første gang på 6 måneder registrerer vi en økning i etterspørselen etter arbeidskraft. Flest ledige stillinger ble meldt innen helse, pleie og omsorg (87), bygg og anlegg (85) og ingeniør- og ikt-fag (78). Ved utgangen av juli var det registrert 405 ledige stillinger.

Artikkeltags