Striden fortsetter

Ifølge en av grunneierene kan ikke folk ferdes her.

Ifølge en av grunneierene kan ikke folk ferdes her.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det blir nok ingen snarlig løsning på strandsonestriden i Jørestrandveien.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det framgår av flere brev sendt til Tjøme kommune og til Øyene etter at vi flere ganger har omtalt saken. I korte trekk handler det om allmennhetens ferdselsrett i strandsona. Grunneieren av et område i Jørestrandveien på Hvasser hevder at turgåere ikke kan gå over eiendommene. Flere turgåere, på sin side, hevder at det alltid har vært en form for sti her, og at det ikke er til sjenanse om folk beveger seg i området.

Sist var et brev der grunneieren mener at turgåere sparker til saftglass og tekopper når de går over området.

Miljøvernleder Bjørn Bjerke Larsen i Tjøme kommune oppfordrer begge sider om å oppføre seg, men viser til at allmennheten må få lov til å ferdes et eller annet sted mellom stranda og eiendommene.

Nå har begge sider uttalt seg igjen.

- Gjerdet ble forlenget på forsommeren. I fjor ble en planke og kvister plassert her for å vanskeliggjøre gjennomgang, hevdes det i et brev stilet til Tjøme kommune.

Kvistene og planken ble fjernet, står det i brevet. Muligens av turgåere, og muligens etter at Øyene hadde omtalt saken. Nå er det visstnok satt opp et enda lenger gjerde her.

- Jeg mener stien må åpnes slik den har vært i alle år før 2011. At "stien" tidligere dels gikk inn på en plen, mener jeg er uriktig. Det er også uriktig at bruker, eller "grunneier", noen gang har vært utsatt for sjikane og hærverk, skriver en av dem som bruker området, og han viser til vår omtale av saken.

- Avisen oppfordrer turgåere til å vise hensyn. Men det har de som regel alltid gjort, skriver han.

Fra den andre siden hevdes det at det aldri har eksistert noen tursti over området, og den ene grunneieren viser til flere dommer i det han mener er lignende saker.

- Jeg viser til Collett-dommen, hvor Høyesterett konkluderte med at allmennhetens ferdsel på en sti mellom to hytter som lå 50 til 60 meter fra hverandre ville være til utilbørlig fortrengsel for grunneier og at arealet var å regne som innmark, siden stien allmennheten ville bruke gikk 30 meter fra hyttene, skriver han til kommunen. Han forundrer seg også over miljøvernlederens kommentarer i Øyene.

- Kyststien var tenkt lagt bak husene på de berørte eiendommene. Det fremstår som rimelig åpenbart at kommunen hadde valgt å legge stien slik som beskrevet siden det ikke allerede eksisterte noen tursti over eiendommene og at en sti langs vannet ville medføre en utilbørlig fortrengsel for de berørte grunneiers rettigheter.

Artikkeltags