Forrige måling viste at Øyene hver uke ble lest av 17.000 personer, nå har avisen 18.000 lesere hver uke.

– Det er en veldig hyggelig utvikling. Jeg mener vi tilbyr folk et stadig bedre produkt, og vi har nok også tjent på å bli kåret til landets beste lokalavis. Det viser ikke minst en gledelig opplagsutvikling, sier redaktør Tor Aslesen.

Næravisen Øyene er en del av mediehuset Østlands-Posten. Derfra drives også opplagsarbeidet for Øyene og flere andre underbruk.

– Og den profesjonelle oppfølgingen er vi tilfreds med. Distribusjonen, som kjøpes av Edda Distribusjon, er vi dessverre ikke like fornøyd med, men vi mener det har blitt bedre kvalitet på tjenesten i det siste, sier Aslesen. Han takker kunder som har vært berørt av den vanskelige budsituasjonen til distribusjonsselskapet for tålmodigheten.

- Dette var gledelige tall for mediehuset Østlands-Posten sin del, sier markedssjef i Østlands-Posten, Håvard T. Heimdal. Østlands-Posten har hatt en økning med 4.000 til 40.000 lesere, og også datteravisene Jarlsberg og Lokalavisen Øyene har en framgang i lesertallene, med henholdsvis + 2.000 for Jarlsberg (til 12.000) og + 1.000 lesere for Øyene (til 18.000).

TNS Gallups Forbruker & Media viser totalt sett en svak nedgang i avisenes papirutgaver sammenlignet med tall for ett år siden kan Heimdal fortelle.

Ellers i Vestfold går Sandefjord Blad fram med 1.000 lesere til 38.000, Tønsbergs Blad tilbake 3.000 til 83.000 lesere, og også Gjengangeren opplever en tilbakegang på 1.000 lesere til 16.000.