Sogneprest takker av

Sogneprest Harald Kaasa Hammer går over i pensjonistenes rekker på søndag.

Sogneprest Harald Kaasa Hammer går over i pensjonistenes rekker på søndag. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Førstkommende søndag holder sogneprest Harald Kaasa Hammer sin avskjedsgudstjeneste i Teie kirke.

DEL

Han har vært prest på Teie og Nøtterøy de siste 12 år. Hammer, som snart er 62 år, går over på AFP etter 34 års tjeneste som prest. Han har gjennom alle disse år hatt ulike tjenester, fra å være skoleungdomsprest i Finnmark og amanuensis/prorektor ved Høgskolen i Finnmark til kallskapellan i Drangedal i Telemark, feltprest i FN-tjenesten i Libanon, studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) og altså de siste 12 år kapellan og senere sogneprest i Teie menighet på Nøtterøy.

- Harald Kaasa Hammer er kjent som en profilert og meget dyktig prest, som aldri har vært redd for å hevde sine meninger. Han er en svært dyktig fagteolog med helt spesielle pedagogiske evner. Han har gitt ut flere bøker, både av fagteologisk og oppbyggelig karakter. I nasjonal sammenheng er også Hammer betraktet som en betydelig kapasitet. Han har blant annet hatt permisjon store deler av det siste år for å delta i Kirkerådets arbeid med revisjon av de nye gudstjenesteordninger og den nye tekstboken som trer i kraft fra år 2010, opplyser domprost David Gjerp. Han deltar under avskjedsgudstjenesten kommende søndag, og vil der bringe en takk fra Den norske kirke for lang og trofast tjeneste gjennom 34 år. Teie menighet vil sammen med Nøtterøy og Torød menigheter også takke sin avholdte prest for de siste 12 års tjeneste på Nøtterøy. Under gudstjenesten medvirker blant annet Nøtterøy kammerkor og kantor Jan Rosenvinge.

Artikkeltags