Foreldre kjemper for trygg skolevei, men å sette opp et skilt var visst ikke like greit. Nå kan kanskje Mette løse saken

– Vi ønsker å opprettholde fokuset rundt trygge skoleveier, sier Tarald Høy som er FAU-leder ved Teie skole.