Rune og Fjordtaxien doblet omsetningen på ett år: – Men jeg tjener ikke nok til å ta ut lønn

Selv om fjoråret ble et tallmessig godt år, poengterer Hübner at Fjordtaxi per i dag tilnærmet drives på dugnadsbasis.