Valgdebatten: Må vi ha boplikt, eller bør den bort?

Av

Kommunevalget står like rundt hjørnet og i den anledning inviterte Øyene alle ordførerkandidatene til Teie Torv. Her ble de utfordret på befolkningsvekst, strandsone, boplikt og mye mer.