ÅRELANGT ENGASJEMENT: Unni Hanson vil være 91 år når neste valgperiode er over. Det får henne ikke til å bremse opp og roe ned.
Joakim Teveldal

Unni (87) går for en ny valgperiode - og hun vil fortsatt kjempe for grunneiernes rettigheter

Hun har vært politisk aktiv på både fylkes- og kommunebasis. Hun har kjempet for eiendomsrett, Vestfjordforbindelsen og for eldreomsorg - og skal vi tro henne, kommer hun til å fortsette med det i lang tid.
Publisert