Slakter byggesaksbehandlingen i kommunen: – Dette er uakseptabelt

Et samlet Færder Frp mener at byggesaksbehandlingen i kommunen kan føre til store ringvirkninger for næringslivet og innbyggerne i Færder.