Mistenkt for å kjøre pirattaxi

Bilfører blir anmeldt av politiet.

DEL

(Tønsbergs Blad) Politiet i Tønsberg mistenker en bilist for å ha kjørt pirrattaxi i Nedre Langgate klokken kvart over fem søndag morgen.

Mannen, som er i slutten av 30-årene, hadde en passasjer i bilen.

Bilføreren kan vente seg en anmeldelse av politiet.

LES OGSÅ: Politiet pågrep tenåring

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

§ 4.Løyve for persontransport med motorvogn

■ Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass.

■ Løyve kan tildelast den som:

■ driv ei faktisk og varig verksemd i Noreg,

■ har god vandel,

■ har tilfredsstillande økonomisk evne, og

■ har tilstrekkeleg fagleg kompetanse.

KILDE: Lovdata

LES OGSÅ: Flammer på Slagentangen i natt

Artikkeltags