Innbyggerne har fått sagt hva de mener om jobben politiet gjør

Sør-Øst politidistrikt kommer ikke veldig godt ut i «Politiets innbyggerundersøkelse 2019».