Hilde og Lill gleder seg til ny skole på Labakken - Se tegningene her!

Til neste år starter byggingen av den nye skolen på Labakken. Her skal elevene fra dagens Herstad og Vestskogen skoler holde til fra høsten 2021.