– Slik det er i dag, så kan vi ikke la de yngste barna gå alene langs dette strekket

Ønsker redusert fart og gangfelt langs gata.