Ber om hjelp fra Datatilsynet for å vurdere kameraovervåkningen ved mangemillionærens eiendom

Færder kommune vil vurdere om det er grunnlag for å behandle saken etter friluftsloven.