Vil trolig anbefale å ikke slette saksbehandlingsgebyret på 160.000 kroner

Mener kommunen gikk 10 uker over saksbehandlingsfristen og må slette gebyret. Nå skal saken opp i Hovedutvalget for kommunalteknikk.