Bedriften gikk med nesten en million i underskudd og gikk konkurs - Nå er nye drivere på plass

– Inntektene har ikke stått i samsvar med kostnadene ved å drive virksomheten.