Arkeologiske funn kan sette en stopper for planene for næring her

Dersom Færder kommune og fylkeskommunen ikke får på plass finansiering av en arkeologisk utgraving på Høgås, kan pukkverksprosjektet bli avsluttet.