På disse to jordene vil eieren bygge boliger: – Det er stor fare for at jordene blir liggende brakk i fremtiden

– Arealene er velegnet for småhusbebyggelse tilsvarende omkringliggende boliger, skriver arkitekten.