Få møtte opp, men de mente mye

Av

Da Færder og Tønsberg kommuner inviterte innbyggere til work shop om reisemålsutvikling nylig, møtte det bare ti personer.