Anne, Tor og Liv oppfordrer flere til å ta hensyn langs turstier: – Allemannsretten innebærer også et ansvar

– Når det er vått, ødelegger man mye av turopplevelsene for andre om man tar sykkelen eller hest med seg langs stiene.