Her ønsker de opp til 120 nye boliger - og kyststien vil de sikre for allmennheten

– Det vil være mulig å utvikle relativt rimelige tomter og boliger for førstegangsetablerere og barnefamilier.