Dette ønsker Rune seg på øya: – Det må også etableres næringsområder i sjø

– Det en klar oppfatning at det er behov for endinger i kommuneplanens arealdel