Varsler pålegg om riving og tvangsmulkt på brygga i Styrsvikveien

– Det er jo så klart min skyld at de rette søknadene ikke har blitt sendt, men samtidig skal man jo også høre på fagfolk, uttalte grunneieren.