Naboene mener byggeprosjektet er altfor høyt og dominerende - Det er ikke arkitekten enig i

– Det er vel altfor høyt i henhold til reguleringsplanen. Dette vil ta mye kveldssol fra vår eiendom, med medfølgende verdiforringelse, hevder en av naboene til boligen.