Klaget på tillatelse til tremannsbolig og sportsbod - Nå har Fylkesmannen fattet vedtak

Mente uteoppholdsarealet var for lite og at parkeringsdekningen var for dårlig.