Kampen om å bevare hvalfangervillaen fortsetter: – Tillatelsen er gitt på feilaktig grunnlag

KJEMPER FOR VILLAEN: Connie Didriksen i Fortidsminneforeningen er kritisk til hvordan saken rundt Holmenveien 2A ble behandlet av kommunen og Kulturarv. Richard Fossum har lenge engasjert seg i bevaringen av eiendommen.

KJEMPER FOR VILLAEN: Connie Didriksen i Fortidsminneforeningen er kritisk til hvordan saken rundt Holmenveien 2A ble behandlet av kommunen og Kulturarv. Richard Fossum har lenge engasjert seg i bevaringen av eiendommen. Foto:

I flere år har det vært en kamp om den herskapelige villaen i Holmenveien 2A på Teie – og kampen fortsetter. Rivnings- og igangsettingstillatelsen på eiendommen er ikke gyldig, mener Fortidsminneforeningen i en klage sendt til kommunen.

DEL

– Tillatelsen til rivning og igangsetting ble gitt på delegasjon, selv om vedtaket ikke kan hjemles i en detaljreguleringsplan, sier Connie Didriksen i Fortidsminneforeningen.

Kommunestyret vedtok nemlig ikke detaljreguleringsplanen for området. Foreningen har klaget på rivnings- og igangsettingstillatelsen som ble gitt etter dette.

På tomta ønsker eieren å rive både garasjen og boligen for å etablere ti boenheter fordelt på to bygg.

Vi møter Connie Didriksen og varaordfører Richard Fossum (Sp) utenfor den hvite villaen.

Hun forteller at huset står for en viktig del av historien vår, både på øyene, i Vestfold og i landet.

– Hvalfangsten er vår første oljealder. På grunn av oljen, var det mye velstand i Vestfold i de harde 30-årene. Hjalmar Andersen, som fikk villaen bygget, var hvalfangstsjef i Syd Georgia. Sandefjord og fylkeskommunen har restaurert huset han bodde i der. Færder vil tillate at dette viktige, identitetsskapende bygget fjernes enda det er svært mange her i distriktet med tilknytning til hvalfangsten.

LES OGSÅ: Nå er det søkt om å starte rivingen av den gamle villaen: – Det er veldig synd

Stanset reguleringen

Politiker Fossum uttalte tidlig i januar i fjor at det er feil å gi opp kampen om å stoppe rivingen. Etter valget, da samarbeidspartiene Ap, Sp, Mdg og KrF, utarbeidet sin samarbeidsavtale var det å stoppe detaljreguleringen av Holmenveien 2A ett av punktene.

I kommunestyremøtet onsdag 13. november i fjor klarte partiene, som nevnt tidligere, nettopp dette med 25 stemmer mot 14. Det var kun Høyre og Fremskrittspartiet som stemte for å vedta detaljreguleringsplanen.

Dette fører oss til der vi er i dag. Selv om detaljreguleringsplanen for tomta ikke ble vedtatt, er bygget på ingen måte sikret av den grunn. Utbyggeren har nå ikke tillatelse til å bygge noe på tomta, men fikk en igangsettelsestillatelse for riving av boligen i desember. Fortidsminneforeningen opplyser nå om at det må utarbeides og vedtas en ny detaljreguleringsplan som følger kommuneplanen og områdeplanen, hvis eieren fortsatt ønsker riving. I den gitte tillatelsen står det at den kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Det betyr at dersom rivingen starter før klagen er behandlet, skjer dette for tiltakshaverens egen risiko, står det i vedtaket.

Så, hva er nå veien videre for dem som jobber med å bevare villaen?

– Hele etableringen av DIVE-analysen for Teie var uregelmessig, både fra kommunens og fra Kulturarvs side, åpner Fossum.

Det Senterparti-politikeren sikter til, er at da DIVE-analysen for Teie ble igangsatt, var både Holmenveien, Arenfeldts vei og Grindløkken utelatt fra denne.

– Det finnes det ingen faglig grunn til, fortsetter han. – Snarere tvert imot. Kulturarv lot også være å ha kontakt med Fortidsminneforeningen og rapporterte heller ikke til Riksantikvaren at dette var omstridt.

LES OGSÅ: Fortidsminneforeningen vil ha hjelp av Riksantikvaren til å redde dette huset

(ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET)

– VÅR FØRSTE OLJEALDER: Hvalfangervillaen i Holmenveien har en lang historie bak seg. Hjalmar Andersen, som fikk den bygget, var i sin tid hvalfangstsjef i Syd Georgia. Nå kjemper flere for å bevare den herskapelige villaen.

– VÅR FØRSTE OLJEALDER: Hvalfangervillaen i Holmenveien har en lang historie bak seg. Hjalmar Andersen, som fikk den bygget, var i sin tid hvalfangstsjef i Syd Georgia. Nå kjemper flere for å bevare den herskapelige villaen. Foto:


– En hestehandel

– Den forrige posisjonen bidro til den avgrensingen av DIVE som vi sitter med i dag. Det virker som om deres tankegang var at vi må ha leilighetsblokker som ligger nært sentrum, uten at de diskuterte det at vi da faktisk river flaggskipsbyggene på øya vår.

Fossum mener også at man nå ser en trend om man tar for seg boligprosjektene på Teie.

– Dette fører jo til at folk på Teie kommer til å grue seg om nabobygget kommer for salg. Det er fare for at det har utviklet seg presedens på etablering av blokkbebyggelse på eneboligeiendommer på Teie. Min oppfatning er at etablering og avgrensing av DIVE-analysen var en hestehandel for å få til utbyggingsprosjektet i Arenfeldts vei, blokkbebyggelse i Holmenveien 2 A og riving av sidebygningene på Grindløkka.

– Men tilbake til problemstillingen: Nye boliger blir det ikke foreløpig i Holmenveien, men hvordan tenker du rundt det å få stoppet rivingen av hvalfangervillaen?

– Det største ønsket er jo at eiendommen kan bli solgt til en ny kjøper som har som ønske å bevare både boligen og garasjen. Alternativt om nåværende eier bestemmer seg for å la byggene stå og heller får lov til å utnytte eiendommen noe mer. Dette må i så fall behandles i en ny detaljreguleringsplan.

– Gitt på feil grunnlag

Didriksen har engasjert seg mye i prosjektet i Holmenveien. Hun sier at rivnings- og igangsettingstillatelsen på eiendommen ikke er gyldig.

– I realiteten er det ingen tillatelse der. For å få det, må man ha en godkjent detaljreguleringsplan, noe det ikke er der.

Etter rivnings- og igangsettingstillatelsen ble gitt, sendte Fortidsminneforeningen den formelle klagen på vedtaket. Der skriver de også at en godkjent detaljreguleringsplan er et krav for at tiltaket skal kunne gjennomføres.

– Eiendommen Holmenveien 2A har ikke godkjent detaljreguleringsplan for B18 slik det kreves i områdeplan 92.2 at området skal ha før tiltak kan utføres.

Foreningen skriver også at den vedtatte gatebruksplanen for Teie nå viser at det ikke lenger er nødvendig å rive garasjen som følger av nye, vedtatte veiløsninger i området.

Fortidsminneforeningen er også kritisk både til Færder kommune og Vestfold fylkeskommune ved avdelingen for Kulturarv sin behandling av saken.

– Kulturarv varslet mulig innsigelser flere ganger om boligens kulturelle verdi, men slapp saken etter telefonsamtale med kommunen. Det finnes ikke noe referat eller noe som forteller noe om hva det ble snakket om. Når alt kommer til stykket, mener Fortidsminneforeningen at rivnings- og igangsettingstillatelse er gitt på feilaktig grunnlag.

Seksjonslederen for kulturarv, Terje Gansum, ble forelagt påstanden fra Fortidsminneforeningen. Her mener han det er en sammenblanding mellom sakene i Arenfeldts vei og Holmenveien.

– I Arenfeldts vei-saken hadde vi varsel om innsigelse, men ga oss da vi forhandlet med kommunen om DIVE-analyse for Teie. Holmenveien 2A ble behandlet av oss i en plansak hvor vi varslet at det var høy verdi, men vi gikk ikke til innsigelse. Da saken kom opp på reguleringsplannivå var vi bundet av overordnet plan.

Eier og tiltakshaver i Holmenveien 2A, Ole Jostein Nordby, ville ikke stille opp i saken.

Artikkeltags