Jan la sju millioner på bordet for strandtomta, men får ikke bygge på den

Kort tid etter at Jan Gjermundsen kjøpte nabotomta på Føynland, gjorde den nye kommuneplanen tomta ubebyggelig. Nå vil han ta saken til Fylkesmannen.