Her har Birgit søkt fire ganger om å få bygge boliger: – Nå håper jeg det skjer noe snart

På tomta ligger det i dag det søkeren beskriver som en gammel låve og et falleferdig våningshus. Nå vil hun at det skal bygges boliger der.