Anbefaler ny støymåling på motorsportbanen før kommunen behandler dispensasjonssøknaden

Mener å måle støyen hos den mest utsatte naboen bør være en del av vurderingsgrunnlaget.