Sånn kan det nye sentrumsbygget bli

Daglig leder i WA Gruppen forteller at de ønsker å utvide prosjektet til å også omfatte tomtene mot nord.